.

.

Msengenyaji – Anaitwa mtenda dhambi kwa sababu kila kukicha haishi kusengenya wengine n. Mar 29, 2018 · Kumbuka;Dhambi yoyote ile inakutenga mbali na Mungu wako kwa maana hukumu ya dhambi zote ziko sawa,ni katika ziwa la moto wa milele.

.

4 Kwa maana mke hatawali mwili wake mwe nyewe, bali mume wake.

Haya ni maombi ambayo mwombaji amedhamiria na ana malengo maalum. Biblia inasema kwamba Maombi ya Mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu na hivyo kuna haja ya kuwa msafi kwanza kabla ya kuomba ili upate majibu ya mahitaji yako. Nilichojifunza ni kwamba kila eneo la maisha yako unahitaji kibali cha MUNGU ndipo utafanikiwa na kustawi.

Hivyo basi hakuna dhimbi ndogo wala dhambi kubwa~dhambi ni dhambi,tubia sasa urejeshwe.

. . Mithali 28:13-14 “Afichaye dhambi zake hatafanikiwa; Bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema.

5 Mnajua kwamba Kristo alikuja kuondoa dhambi naye hana dhambi yo yote. ” Pamoja na kumwomba Mungu juu ya mahitaji yetu ya binafsi, inatubidi kila siku kuwaombea wale wasiojua kweli, wakutane na Injili na kuokolewa.

class=" fc-smoke">May 7, 2021 · Dhambi ni nini: Kukosa alama.

Msengenyaji – Anaitwa mtenda dhambi kwa sababu kila kukicha haishi kusengenya wengine n.

( 1 Yohana 3:4; 5: 17) Biblia pia inaeleza kuhusu dhambi ya kutofanya lililo sawa ingawa mtu anajua alipaswa kulifanya. Baada ya kujadili mtu mwovu, mtu mwadilifu, na mtu wa kidini katika Warumi 1:18-3:8, Mtume Paulo atangaza ya kwamba Wayahudi na Wayunani wote wako chini ya dhambi, ya kwamba "hakuna mwenye haki hata mmoja" (Rum.

Apr 15, 2013 · Na kwa mjibu wa Biblia iyohiyo inasema Dhambi ni kutoamini Neno la Mungu, na tumekwisha jifunza kuwa, Mungu husikia maombi yaliyazingatia Mapenzi yake, na Biblia inasema Mapenzi ya Mungu ni ule ukweli uliyomo katika maombi husika, na kweli ni Neno lake na kweli hiyo inajulikana na kutimia kwa Imani; Sasa, kama maombi huthibitika mbele za Mungu. .

Maombi ni silaha kubwa katika vita hivi.

Kweli 2. . 22 Lakini sasa kwa kuwa mmewekwa huru kutokana na dhambi na mmekuwa watumwa wa Mungu, faida mnayopata ni utakaso, na hatimaye, uzima wa milele.

“Kwa maana wakati Mataifa, ambao hawana sheria, hufanya kwa asili mambo yaliyomo katika torati, hawa, bila. [2]Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa. May 1, 2016 · Hebu ingia kwenye maombi kwa ajili ya uhitaji wako ukijua kwamba Mungu ni mwaminifu, mwenye nguvu na uweza; na kwa sababu ya uaminifu wake kwamba atakujibu. . Kujitakasa Na Kuacha Dhambi. 1 Kutoka kwa Paulo, mtumwa wa Yesu Kristo na mtume niliyecha guliwa na kuitwa kuhubiri Habari Njema ya Mungu.

7 Na sasa kuhusu mambo mliyoniandikia.

. 1Yohana 5:17 yasema Kila lisilo la haki ni dhambi na dhambi iko isiyo ya mauti.

3 Mume atimize wajibu wake wa ndoa kwa mkewe; na hali kadhal ika mke kwa mumewe.

.

class=" fc-falcon">Kujitakasa Na Kuacha Dhambi.

Hiyo inamaana maombi ya mwenye dhambi ni kelele kwa MUNGU na hayasikilizwi bali mtu anapotubu kwa kumaanisha kuacha hayo maovu basi naye MUNGU husamehe!.

Prophet Sanga.